Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου

Τελευταία ενημέρωση: 12 Νοεμβρίου 2020

Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα της εταιρείας με την επωνυμία Sublime Emporium International Trading MIKE εφεξής «Sublime Medic» ή «Εταιρεία») και ειδικότερα στον ηλεκτρονικό κατάστημα (e-Shop) της Εταιρείας που λειτουργεί στον ιστότοπο https://www.sublimemedic.shop  (εφεξής η «Ιστοσελίδα» ή «Ιστότοπος»).

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου

Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έχει σκοπό να σας βοηθήσει να κατανοήσετε για ποιο λόγο συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και πώς τα χρησιμοποιούμε. Ελπίζουμε ότι όλοι θα αφιερώσετε χρόνο να τη διαβάσετε προσεκτικά.

Η πολιτική αυτή σχετίζεται με όλους εσάς που αγοράζετε τα προϊόντα μας μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος που είναι διαθέσιμο στον ιστότοπό μας, ήτοι στην Ιστοσελίδα https://www.sublimemedic.shop

Ποιοί είμαστε

Η εταιρεία με την επωνυμία Sublime Emporium International Trading MIKE εφεξής «Sublime Medic» ή «Εταιρεία»), η οποία εδρεύει στην Ελλάδα, επί της οδού Βλαχάκη 77, στο Δήμο Αθηναίων, ΤΚ 11525, Ελλάδα, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 801440367.  Η Sublime Medic στα πλαίσια της λειτουργίας του ηλεκτρονικού καταστήματός της επεξεργάζεται πληροφορίες σχετικές με εσάς για την οποία επεξεργασία θεωρείται υπεύθυνος επεξεργασίας υπό την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (εφεξής ο «Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων» ή «ΓΚΠΔ»).

Ποιοί άλλοι είναι αποδέκτες των πληροφοριών που συσχετίζονται με εσάς, όπως αυτές συλλέγονται από την Sublime Medic;

Εκτός από την ίδια την Sublime Medic πληροφορίες σχετικές με εσάς μπορεί να διαβιβάζονται σε τρίτους αποδέκτες εφόσον αυτή η διαβίβαση είναι απαραίτητη για να εκπληρώσει η Sublime Medic τις συμβατικές της υποχρεώσεις απέναντί σας, όπως παραδείγματος χάρη στην εκάστοτε εταιρεία courier την οποία χρησιμοποιεί η Sublime Medic για να παραδώσει τα προϊόντα, τα οποία έχετε αγοράσει μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος.

Τί είδους πληροφορίες σχετικές με εσάς ενδέχεται να συλλέγει η Sublime Medic κατά τη συναλλαγή της με εσάς μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος;

Κατά τη συναλλαγή της με εσάς η Sublime Medic συλλέγει από εσάς πληροφορίες που σας αφορούν, όπως μεταξύ άλλων ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας/αποστολής, αριθμό πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, αριθμό κινητού ή / και σταθερού τηλεφώνου και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διεύθυνση IP, επωνυμία εταιρίας και ΑΦΜ εταιρίας. Πληροφορίες που σας αφορούν μπορεί να λαμβάνει και κατά την πλοήγησή σας στην Ιστοσελίδα με τη μορφή cookies.

Γιατί προβαίνει η Sublime Medic στην επεξεργασία αυτών των πληροφοριών;

H επεξεργασία αυτών των πληροφοριών είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης πώλησης των προϊόντων που αγοράσατε από τη Sublime Medic την οποία έχετε συνάψει, καθώς επίσης και για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων της Sublime Medic στα πλαίσια βελτιστοποίησης της χρήσης του ηλεκτρονικού της καταστήματος και προκειμένου να προσφέρει καλύτερες υπηρεσίες προς εσάς.

Πώς θα χρησιμοποιηθούν αυτές οι πληροφορίες;

Η Sublime Medic θα επεξεργαστεί  αυτές τις πληροφορίες καταρχήν για την εκτέλεση της σύμβασης πώλησης των προϊόντων που αγοράσατε από την Εταιρεία μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος.  Επιπλέον, η Εταιρεία δύναται να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας σας προκειμένου να συλλέξει πληροφορίες για τη βελτίωση των υπηρεσιών της προς εσάς, μέσω της αποστολής ερωτηματολογίου ικανοποίησης, καθώς επίσης και για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης.  Πληροφορίες σχετικές με την πλοήγησή σας στην Ιστοσελίδα δύνανται να συλλεχθούν, ούτως ώστε η Sublime Medic να βελτιώσει τις υπηρεσίες που προσφέρει μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος.  Αν στο μέλλον, η Sublime Medic χρησιμοποιήσει τα δεδομένα σας για σκοπούς άλλους από αυτούς για τους οποίους αρχικά συνελέγησαν, η Εταιρεία θα παράσχει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες για αυτόν τον σκοπό.

Η εταιρία μας με στόχο την βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει έχει ενσωματώσει στον παρόντα δικτυακό τόπο το εργαλείο BestPrice 360 Analytics, στο πλαίσιο εξαγωγής στατιστικών στοιχείων και στοιχείων απόδοσης από τη συμμετοχή του ηλεκτρονικού της καταστήματος στην αντίστοιχη πλατφόρμα σύγκρισης τιμών προϊόντων www.bestprice.gr, στην οποία συμμετέχει. Το BestPrice Analytics 360 επιτρέπει τη διαβίβαση στο BestPrice.gr αποκλειστικά ανώνυμων δεδομένων, σχετικά με την κίνηση των χρηστών στον παρόντα δικτυακό τόπο (επίσκεψη ή παραγγελία και αγορά προϊόντων) για την εξαγωγή των αντίστοιχων στατιστικών αποτελεσμάτων και για τη βελτίωση των ενεργειών marketing.

Για πόσο καιρό θα διατηρήσει η Sublime Medic αυτές τις πληροφορίες;

Η Sublime Medic θα κρατήσει τις σχετικές πληροφορίες για διάστημα πέντε (5) ετών από τη λήξη του έτους κατά το οποίο έγινε η συναλλαγή ή από την ημερομηνία που συμπληρωθήκαν τα σχετικά στοιχεία στην φόρμα αγοράς, ακόμα και αν δεν ολοκληρώθηκε η συναλλαγή ή ακυρώθηκε ή το προϊόν επεστράφη.

Τί δικαιώματα έχετε σε σχέση με αυτές τις πληροφορίες;

Βάσει του ΓΚΠΔ έχετε διάφορα δικαιώματα σχετικά τις πληροφορίες που σας αφορούν και τις οποίες συλλέγει και επεξεργάζεται η Sublime Medic.  Αυτά τα δικαιώματα περιλαμβάνουν το δικαίωμα:

  • να ζητήσετε από την Sublime Medic πρόσβαση στις πληροφορίες που συλλέγονται κατά τη συναλλαγή, καθώς και διόρθωση ή διαγραφή τους,
  • να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή (και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας) στην επεξεργασία πληροφοριών που σας αφορούν, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ και
  • να εξασφαλίζει η Sublime Medic τον περιορισμό της επεξεργασίας, εάν: i) αμφισβητείτε την ακρίβεια των πληροφοριών και για όσο διάστημα απαιτείται για να επαληθεύσετε την ακρίβεια αυτών των πληροφοριών, ii) η επεξεργασία είναι παράνομη και αντί της διαγραφής προτιμάτε την περιορισμό της χρήσης των πληροφοριών και iii) έχετε αντιρρήσεις για την επεξεργασία που συσχετίζονται με το δικαίωμα εναντίωσης.

Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να λάβετε τις πληροφορίες που σας αφορούν και έχετε παράσχει στη Sublime Medic σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, όταν η επεξεργασία διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα (δικαίωμα φορητότητας).

Πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας αν έχετε οποιονδήποτε ενδοιασμό σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των πληροφοριών που σας αφορούν;

Αν έχετε οποιονδήποτε ενδοιασμό σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των πληροφοριών που σας αφορούν, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Sublime Medic στο email info@sublimemedic.shop.

Πώς μπορείτε να υποβάλετε τα παράπονά σας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στην εποπτεύουσα αρχή;

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην εποπτεύουσα αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εάν εικάζετε ότι η Εταιρεία δεν έχει συμμορφωθεί με τις προϋποθέσεις του ΓΚΠΔ ή της σχετικής ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας αναφορικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν.

Αλλαγές στην πολιτική

Είναι πιθανόν να αναθεωρήσουμε αυτή την πολιτική δημοσιεύοντας μια ενημερωμένη έκδοση στον Ιστότοπο μας ή επικοινωνώντας μαζί σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ασφάλεια Πληροφοριών

Η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σας είναι για μας απόλυτη δέσμευση. Για να το πετύχουμε αυτό, εφαρμόζουμε όλα τα σύγχρονα και κατάλληλα για τους σκοπούς της επεξεργασίας τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, την ανταπόκριση και επάρκεια των οποίων ελέγχουμε ανά τακτά χρονικά διαστήματα, όπως:

-Πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer): Το Πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer)  που χρησιμοποιεί η Ιστοσελίδα μας, είναι σήμερα το παγκόσμιο standard στο διαδίκτυο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων (websites) στους δικτυακούς χρήστες και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (web servers). Μία κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί όλες τις πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη και ενός εξυπηρετητή (server) να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL, προστατεύονται από έναν μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν αλλοιωθεί  κατά την μεταφορά.

Σε κάθε περίπτωση λαμβάνουμε εύλογα μέτρα προκειμένου να αποφευχθεί η απώλεια, η παράνομη χρήση ή προσαρμογή των προσωπικών δεδομένων που παρέχετε σε εμάς μέσω της Ιστοσελίδας. Ωστόσο, θα πρέπει να λάβετε υπόψη ότι καμία μετάδοση μέσω Διαδικτύου δεν είναι 100% ασφαλής ή χωρίς σφάλματα. Έχουμε θεσπίσει συγκεκριμένα μέτρα προκειμένου να ελέγχουμε ότι οι εσωτερικές διαδικασίες ικανοποιούν τα υψηλά πρότυπα που προβλέπονται από την Πολιτική μας.  Ο παρών δικτυακός τόπος διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των δεδομένων σας. Παρόλο που η εταιρεία «GoDaddy»[1] (η εταιρεία η οποία διαχειρίζεται και στην οποία είναι εγκατεστημένα ο(οι) διακομιστής(-ές) που καθιστά(-ούν) διαθέσιμη την Ιστοσελίδα, καθώς και οι βάσεις δεδομένων στις οποίες αποθηκεύονται τα δεδομένα σας) χρησιμοποιεί κάθε μέσο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/ χρηστών της Ιστοσελίδας, η Sublime Medic δεν μπορεί να εγγυηθεί για την πλήρη ασφάλεια από άτομα που μπορεί να προσπαθήσουν να καταστρατηγήσουν τα μέτρα ασφάλειας ή να παρεμποδίσουν τη μεταφορά πληροφοριών μέσω διαδικτύου.

Σύνδεσμος προς άλλους δικτυακούς τόπους

Η Ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει παραπομπές ή συνδέσμους προς άλλους δικτυακούς τόπους που δεν ελέγχονται από την Sublime Medic και για τους οποίους η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων δεν ισχύει. Σημειώστε ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την επίσκεψή σας στους άλλους διαδικτυακούς τόπους.

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης

Η χρήση της Ιστοσελίδας υπόκειται επίσης στους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης της Εταιρείας μας.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων:

Sublime Emporium International Trading
Στοιχεία επικοινωνίας
e-mail: info@sublimemedic.shop
Τηλ.: +211 1821118

[1] https://www.godaddy.com/

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο. Συμφωνώντας αποδεχτείτε τη χρήση των cookies σύμφωνα με την πολιτική cookie.

Ρυθμίσεις απορρήτου

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο. Συμφωνώντας αποδεχτείτε τη χρήση των cookies σύμφωνα με την πολιτική cookie.

Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για να λειτουργήσει ο ιστότοπος και δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί στα συστήματά μας.

For perfomance reasons we use Cloudflare as a CDN network. This saves a cookie "__cfduid" to apply security settings on a per-client basis. This cookie is strictly necessary for Cloudflare's security features and cannot be turned off.
  • __cfduid

Για τη χρήση αυτού του ιστότοπου χρησιμοποιούμε τα παρακάτω cookies που απαιτούνται από τεχνική άποψη
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Χρησιμοποιούμε το WooCommerce ως σύστημα αγορών. Για επεξεργασία καλαθιού και παραγγελίας θα αποθηκευτούν 2 cookies. Αυτά τα cookies είναι απολύτως απαραίτητα και δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν.
  • woocommerce_cart_hash
  • woocommerce_items_in_cart

Decline all Services
Accept all Services
X