Πιστεύουμε ότι η συσκευή Dechoker αποτελεί το μέλλον στον τομέα των πρώτων βοηθειών σε περιπτώσεις ατυχήματος από πνιγμό.
Η συσκευή είναι τόσο απλή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμα και από παιδί, προκειμένου να σωθεί η ζωή ενός ενήλικα.
Τι είναι ο πνιγμός;

Ο πνιγμός είναι η διακοπή της ροής του αέρα από το εξωτερικό περιβάλλον στους πνεύμονες. Ο πνιγμός προκαλεί αναπνευστική δυσχέρεια και μπορεί να είναι μερικός ή πλήρης. Με μερικό πνιγμό επιτρέπεται κάποια, αν και ανεπαρκή, ροή αέρα στους πνεύμονες. Ο παρατεταμένος ή πλήρης πνιγμός προκαλεί ασφυξία,η οποία οδηγεί σε εγκεφαλική ανοξία που είναι δυνητικά θανατηφόρα.

Ο χρόνος απόκρισης είναι σημαντικός:
  • 0-4 λεπτά: Βλάβη του εγκεφάλου – Απίθανη
  • 4-6 λεπτά: Βλάβη του εγκεφάλου – Πιθανή
  • 6-10 λεπτά: Βλάβη του εγκεφάλου – Πολύ Πιθανή
  • 10+ λεπτά: Θάνατος του εγκεφάλου – Εξαιρετικά Πιθανός
Ποιά είναι η κύρια αιτία του πνιγμού;

Οι περισσότεροι θάνατοι προκαλούνται κατά τη διάρκεια κατανάλωσης τροφίμων. Οι καραμέλες και τα κέρματα αντιπροσωπεύουν περίπου το 37% των περιπτώσεων επίσκεψης στα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων για αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών σχετιζόμενων με πνιγμό παιδιών ηλικίας 1-4 ετών.

Ποιές ηλικίες είναι πιο ευάλωτες;

Κύρια αιτία θανάτου σε παιδιά: Ένα κάθε 5 ημέρες.
Κύρια αιτία θανάτου σε άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών – Ένας θάνατος από πνιγμό κάθε δύο ώρες.

Ποιές νόσοι ή ασθένειες αυξάνουν τις πιθανότητες πνιγμού;

– Δυσφαγία
– Πλάγια Μυατροφική Σκλήρυνση (ALS)
– Άσθμα
– Εγκεφαλική παράλυση
– Δυσκολία κατάποσης
– Νόσος Huntington
– Εγκεφαλικό επεισόδιο
– Σκλήρυνση Κατά Πλάκας (ΣΚΠ)
– Μυϊκή δυστροφία
– Νόσος Parkinson
– Οισοφαγικός σπασμός
– Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση (ΓΟΠ)
– Συγκοπτικό, καρδιακό επεισόδιο
– Οισοφαγίτιδα
– Οισοφαγικοί όγκοι
– Νευρολογικές διαταραχές
– Ατύχημα